2017-08-06 | 2017 TRi KiDS Triathlon Series Ottawa