2016-08-07 | 2016 TRi KiDS Triathlon Series Ottawa